Souhlas se zasíláním newsletteru

Děkujeme za váš zájem o naše ČIČI novinky (Newsletter)!

Níže najdete kompletní znění souhlasu, díky kterému vám můžeme zasílat ČIČI novinky. Budeme je rozesílat pouze několikrát do roka, takže se nemusíš obávat zahlcení schránky :). Pokud se nás budete chtít v souvislosti s Newsletterem na něco zeptat, můžeš nás kontaktovat na e-mailu: ahoj@cicidesign.cz. Rádi vám zodpovíme případné dotazy. 🙂

Souhlas se zasíláním Newsletteru

 1. Udělením souhlasu se zasíláním obchodních sdělení souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů správcem údajů on-line obchodu www.cicidesign.cz Barbora Hortová, Na pískách 86, Praha 6, 160 00, IČO: 09971564 (dále jen „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • email (dále jen „osobní údaje)
 2. Emailovou adresu je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.
 3. Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás upozorníme na možnost udělit souhlas nový. Pokud od Vás nový souhlas neobdržíme, Vaše údaje řádně vymažeme.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel softwaru Mailchimp
  • Poskytovatel aplikace Facebook
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

2020 www.cicidesign.cz, všechna práva vyhrazena

SHOPPING BAG 0