Formulář pro uplatnění reklamace


Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Odesílatel:
Jméno a příjmení: …………………………
Bydliště: ……………………………………………………….
(případně e-mail, tel. číslo): ………………………………………………….

Adresát:
Internetový obchod: www.cicidesign.cz
Barbora Hortová
Na pískách 86
Praha 6
160 00

IČO: 09971564

E-mailová adresa / telefon: ahoj@cicidesign.cz / +420 603 741 424

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,
dne …………….. jsem ve Vašem obchodě ……………………….. vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například – „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu* (*nehodící se škrtněte), a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 1. Datum objednání ……………………… datum obdržení ……………………..
 2. Číslo objednávky: ………………………………….
 3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ………………………………………..
  a budou navráceny zpět způsobem …………………………………………………..(v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) ……………………………………………………
 4. Jméno a příjmení spotřebitele: ………………………………………………
 5. Adresa spotřebitele: ………………………………………………
 6. E-mail: ………………………………………………
 7. Telefon: ………………………………………………
 8. Oznámení o odstoupení od smlouvy bylo zasláno: doporučeně / e-mailem (nehodící se škrtněte). V ………………………………., Dne ……………………………

………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení spotřebitele (podpis)

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č. ……………………………………………….

Odeslání zboží

Pro odeslání zboží na reklamaci nás prosím kontaktujte na emailové adrese: ahoj@cicidesign.cz. Zašleme Vám instrukce k odeslání.

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem (např.: výpis z účtu).
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

2020 www.cicidesign.cz, všechna práva vyhrazena

SHOPPING BAG 0