Formulář odstoupení od smlouvy


Odesílatel:
Jméno a příjmení: …………………………
Bydliště: ……………………………………………………….
(případně e-mail, tel. číslo): ………………………………………………….

Adresát:
Internetový obchod: www.cicidesign.cz
Barbora Hortová

Na pískách 86
Praha 6
160 00
IČO: 09971564

E-mailová adresa / telefon: ahoj@cicidesign.cz / +420 603 741 424

Oznámení o odstoupení od smlouvy – zboží zakoupené přes internet

Dobrý den,
dne ………………. (datum objednávky) jsem si prostřednictvím Vašeho internetového obchodu na webových stránkách www.cicidesign.cz objednal/a následující zboží: ……………………….. (identifikace zboží) (dále jen „zboží“). Zboží (resp. jeho první část) jsem obdržel dne ………….. (datum doručení zboží prostřednictvím přepravce). Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy o nákupu zboží, a to v zákonné lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanční částky zaplacené za zboží, a to převodem na můj účet …………………………. (číslo účtu) vedený u ………. (kód banky).
Oznámení o odstoupení od smlouvy bylo zasláno: doporučeně / e-mailem (nehodící se škrtněte).
S pozdravem,
V…………………………….. dne………………..…
……………………………………………
Jméno a příjmení spotřebitele (podpis)

Odeslání zboží

Pro odeslání zboží na vrácení v zákonné lhůtě nás prosím kontaktujte na emailové adrese: ahoj@cicidesign.cz. Zašleme Vám instrukce k odeslání.

2020 www.cicidesign.cz, všechna práva vyhrazena

SHOPPING BAG 0